I. Cập nhật tính năng AntCRM

NPS – Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng:

Tổng hợp đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ doanh nghiệp trên 5 kênh: Cuộc gọi, Facebook, Zalo, Livechat và ticket

Tổng hợp tất cả các kênh Omni vào chung 1 giao diện

Gom tất cả các kênh Facebook, Zalo, Instagram, Livechat vào chung 1 giao diện hợp nhất:
Có bộ lọc theo từng kênh FB/Zalo/Instagram/LiveChat
Có bộ lọc theo từng page tích hợp

Thêm thiết lập thời hạn phản hồi và cảnh báo khi sắp hết thời hạn phản hồi của session Omni

Cho phép thiết lập thời hạn phản hồi của từng session Omni, có cảnh báo cho nhân viên khi sắp hết thời hạn phản hồi

Thiết lập tự động trả lời và gửi tin nhắn trên Omni Facebook

Tính năng này cho phép người dùng thiết lập tự động trả lời bình luận trên fanpage, cho phép gửi tin nhắn tự động theo mẫu tạo sẵn.

Đổi tên session Omni: Đặt tên gợi nhớ cho khách hàng

Thay đổi tên của session. Sau này khi khách hàng đó inbox/comment vào lại thì sẽ hiển thị tên đã lưu

Thiết lập thêm nhiều cấu hình email dạng SMTP

Cho phép thiết lập thêm nhiều cấu hình email dưới dạng SMTP

II. Cập nhật tính năng Mobile App

Cập nhật ứng dụng in-app

Thêm chức năng gửi SMS

Cho phép copy SĐT và đường dẫn của Lead/Contact/Account (Deal/Ticket)

Thêm các Filter tại Recent (Lead/Contact/Account)

Đưa lịch sử cuộc gọi ra thành màn hình riêng

Hiển thị thông tin bài post cho từng bình luận Facebook

Cập nhật giao diện các Filter ở các màn hình

Liên hệ với nhân viên tư vấn Antbuddy để biết thêm chi tiết