JOB DESCRIPTION

LIÊN HỆ

tuyendung@antbuddy.com

  • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hệ thống và triển khai các tính năng mới.
  • Triển khai và duy trì các tính năng cho sản phẩm của AntBuddy (CRM, Contact Center, Call Center)
  • Phối hợp với các nhóm chức năng chéo để xác định, thiết kế và vận chuyển các tính năng mới.
  • Làm việc để sửa lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng
  • Thực hiện các công cụ và dịch vụ, xử lý hiệu suất, quy mô, tính sẵn sàng và giám sát
  • Thiết kế và xem xét mã nguồn
  • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên