Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM, AntBot và Mobile App 

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Cho phép nhập số thập phân vào số lượng sản phẩm trong đơn hàng


Kịch bản cuộc gọi


Group khi gửi nhiều ảnh một lúc


Thay đổi thông báo khi gửi file có kích thước quá dung lượng cho phép

II. Cập nhật tính năng mới trên AntBot

Cập nhật giọng đọc

  • Tổng cộng 23 giọng đọc nam nữ nhiều vùng miền. 

  • Dịch vụ đọc đến từ hai nhà cung cấp TTS chất lượng: FPT và Viettel


Cập nhật tính năng thay đổi tốc độ giọng đọc TTS

7 tốc độ đọc nhanh chậm tùy ý


Cập nhật tác vụ trong khảo sát

Hỗ trợ nhiều tác vụ đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng:

  • Nhận phím bấm
  • Ghi âm cuộc gọi
  • Chuyển tiếp cuộc gọi
  • Thêm danh sách không gọi lại
  • Gửi tin nhắn


Cập nhật hiệu suất gọi điện

Tốc độ chiến dịch gọi lên đến 30 cuộc một phút.


Thiết lập flow gọi điện trực quan

Nối các tác vụ với nhau dễ dàng để tạo kịch bản cuộc gọi.

Cá nhân hóa kịch bản đọc với thông tin khách hàng.


Tuỳ biến lịch gọi

Thiết lập lịch gọi linh động.


Tuỳ biến thao tác gọi điện

Tuỳ biến máy gọi.


Chuyển tiếp hàng đợi đến CSKH

Thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi cho hàng đợi.


Báo cáo cuộc gọi

Báo cáo cuộc gọi chi tiết.

III. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Đồng bộ trạng thái tùy chỉnh Ticket


Đồng bộ trường tuỳ chỉnh


Thêm nút gửi ZNS


Phân biệt trang Omni cho session


Tối ưu chức năng hàng đợi