Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM, Mobile App và Tự động hóa AntBot

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Import Ticket - Cho phép tải dữ liệu phiếu sự vụ lên


Thêm tab phiếu sự vụ trên màn hình hiển thị chi tiết phiếu sự vụ


Setting trạng thái ẩn popup phiếu sự vụ


Cho phép tải sản phẩm lên hàng loạt


Tích hợp Sapo


Phân loại báo cáo ZNS

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Hiển thị danh sách sản phẩm trong chi tiết đơn hàng


Cập nhật trạng thái phiếu sự vụ


III. Cập nhật tính năng mới trên AntBot

Thiết lập kịch bản chăm sóc khách hàng

Tự động nhắn tin cho khách hàng theo chu kỳ được thiết lập trước đó.