Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm chăm sóc khách hàng đa kênh, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM 

Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Tích hợp chat trên sàn Lazada

Tích hợp chat trên sàn Tiki

Thêm lựa chọn mốc thời gian cho cấu hình phân công tự động

Tự động trả lời bình luận Facebook theo keyword

Thêm nút xóa giá trị của trường tùy chỉnh Select

Thêm con số hiển thị cho từng tab thông tin trong Call-popup

Liên hệ với nhân viên tư vấn AntBuddy để biết thêm chi tiết

Đăng kí trải nghiệm ngay