Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Tự động hóa AntBot

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Theo bộ lọc khung giờ tại Giao dịch


Check trùng số điện thoại khi thêm Lead mới


II. Cập nhật tính năng mới trên AntBot

Tạo kịch bản chat: hình ảnh, ...

Tạo công cụ tăng trưởng

Tạo URL

Tạo mã QR

Tự động trả lời comment trên Facebook

 

Đánh dấu 1

Đặt tên cho công cụ tăng trưởng

Đánh dấu 2

Chọn Flow công cụ tăng trưởng được nối đến

Đánh dấu 3

Chọn trang Facebook cần lấy bài post (Có thể chuyển qua lại để cấu hình nhiều trang Facebook)

  • Sau khi chọn trang Facebook, danh sách bài post sẽ hiện lên tại mục số 7
  • Chọn các bài post được áp dụng công cụ tăng trưởng tại mục số 7 hoặc bấm vào nút Tất cả tại mục số 4 để áp dụng cho tất cả bài post trên trang Facebook đã chọn
  • Để chọn thêm trang Facebook khác, người dùng đổi trang Facebook tại mục 3 và thực hiện lại các bước trên

Đánh dấu 4

Chọn các bài đăng kích hoạt Flow cho trang Facebook hiện tại. Để chọn từng bài đăng sử dụng mục đánh dấu số 7.

Đánh dấu 5

Chọn cách để kích hoạt bài đăng:

  • Nếu bằng từ khóa điền mục số 6
  • Nếu chọn tất cả thì Flow sẽ được kích hoạt cho tất cả comment trên Facebook cho các bài đăng đã chọn.

Đánh dấu 6

Nhập từ khóa để kích hoạt Flow cho bài đăng.

  • Có thể nhập nhiều từ khóa bằng cách nhấn Enter sau mỗi từ khóa

Đánh dấu 7

Chọn các bài đăng để kích hoạt Flow.

Nếu tại mục số 4 đã chọn Tất cả thì bảng số 7 sẽ mất hiệu lực.

Đánh dấu 8

Lưu lại cấu hình

Đánh dấu 9

Xóa công cụ tăng trưởng

Tạo tin nhắn trên Facebook Ads

Tính năng Facebook comment sẽ gửi Flow dựa vào mẫu quảng cáo trên Facebook mà khách hàng bấm vào.

Cấu hình các trang Facebook

Bước 1: Tại giao diện antbot.antbuddy.com, bấm nút Cấu hình tại thanh bên trái (Mục 1)

Bước 2: Chọn trang cần cấu hình (Mục 2)

Bước 3: Cấu hình trang (Mục 3)