Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm chăm sóc khách hàng đa kênh, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM 

Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Tích hợp Whatsapp


Tích hợp Shopee Chat


Tin nhắn danh sách sản phẩm (Gallery Message)


Tạo lịch hẹn và đồng bộ vào nhiệm vụ của nhân viên


Thêm hiển thị đánh giá và feedback của khách hàng


Điều chỉnh giao diện bộ lọc Omni Chat

Thêm bộ lọc dành cho tin nhắn:

  • Có số điện thoại
  • Không có số điện thoại
  • Tin nhắn chưa được nhân viên trả lời


Thiết lập mẫu tin nhắn tự động khi tạo đơn hàng thành công từ Omni Chat