Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM


Thiết lập quyền chỉ định cho user member

Nhân viên sẽ không có quyền bỏ phân công session hay phân công lại cho người khác.

Khi nhận assign của session thì phải xử lý, trong trường hợp muốn phân công thì phải báo lại cho Admin để được hỗ trợ.


Hiển thị thời gian của báo cáo Omni

Thời lượng session sẽ tính từ thời gian báo cáo và trừ đi thời gian bắt đầu Thời gian chờ sẽ không tính thời gian trả lời tự động trên fanpage.


Xuất báo cáo có nội dung tin nhắn và bình luận trên Omni

Click “Có” tại mục “Thêm nội dung session” trước khi export báo cáo

Thống kê số lượng tin nhắn khách hàng gửi vào Fanpage và nội dung page trả lời khách hàng. Đồng thời sắp xếp/ lọc theo từng kênh Omni (Zalo, Facebook, …)  


[Nâng cấp] Automation - áp dụng cho Lead/Contact/ Account/Giao dịch

Áp dụng đối với các đối tượng được import vào.


[Nâng cấp] Sao chép Ticket

Tương tự như “Sao chép Ticket”

Cho phép chỉnh sửa lại nội dung ticket, tuy nhiên vẫn giữ nguyên SLA, Contact, Tiêu đề, … 


[Nâng cấp] Trạng thái Queue nhân viên trong trang quản lý nhân viên

Hiển thị tất cả các trạng thái của nhân viên.


[Nâng cấp] Bảng tổng hợp báo cáo NPS


Cập nhật đơn vị hành chính cho TP. Thủ Đức


II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App


Cập nhật logo, slogan, màu sắc mới trên giao diện Mobile App


Đăng ký tài khoản sử dụng

Người dùng có thể tải download app và đăng ký trực tiếp để sử dụng thay vì đăng ký trên website so với trước đây.

*Các bước đăng ký tương tự như trên Website 

Sau các bước đăng ký sẽ có Popup thông tin vì việc tích hợp Facebook vào không?

Nếu khách hàng lựa chọn “Không” đồng nghĩa với việc sử dụng voice bình thường, nghe và gọi nội bộ, không có tích hợp CRM.

Nếu khách hàng lựa chọn “Có” sẽ tích hợp Omni/ Gói dịch vụ Sale –> có thông tin giao dịch và giao diện dịch vụ của Sale.


Tiếp tục bằng Facebook/ Apple ID

Nếu Email đăng ký Facebook trùng với Email đăng ký AntBuddy thì khi “Tiếp tục với Facebook” màn hình sẽ đẩy vào sử dụng, không cần qua các bước đăng ký như ban đầu.


Giao diện quản lý Trang tích hợp Omni

Hỗ trợ tích hợp 1 Fanpage duy nhất, Webchat, Zalo

Trường hợp: Khách hàng có nhu cầu tích hợp nhiều Fanpage –> liên hệ để được hỗ trợ nâng cấp.


OTP tự nhập khi có mã được gửi SMS

Thuận tiện hơn nhờ việc tin nhắn gửi về sẽ hiện trực tiếp lên bàn phím (đối với iOS), tự động nhập vào (đối với Android).