Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm chăm sóc khách hàng đa kênh, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM, AntBot và Mobile App 

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Bộ lọc nhóm trong trang quản lý nhân viên


Danh mục cho mẫu tin nhắn Omni


Hiển thị ai đang soạn tin nhắn trong session


Thông số thời gian phản hồi trung bình trong báo cáo


Điều chỉnh giao diện danh sách phiếu sự vụ xem theo trạng thái


Thêm tính năng khóa phiếu sự vụ


Callpopup: Cho phép chọn và lọc level 2, level 3 của phân loại cuộc gọi


Cấu hình tên phiếu sự vụ


Nút tạo kênh phiếu sự vụ


II. Cập nhật tính năng mới trên AntBot


III. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Đồng bộ tính năng custom fields trên mobile trong Ticket & Lead/Contact/Account


Thay đổi luồng đăng nhập ứng dụng

<br>

<br>


Sao chép số điện thoại trong Omni