Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM

Tìm kiếm người nhận trong danh sách Giao dịch bằng số điện thoại

Nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian

Tìm kiếm session bằng số điện thoại ngay tại Omni

Nhanh chóng, chính xác và đảm bảo cập nhật đầy đủ session

Nhận biết tin nhắn từ bài viết Facebook Ads

Cập nhật thông tin người dùng tương tác từ bài viết quảng cáo trên facebook → giúp việc thống kê chỉ số và lên chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp

Thêm bộ lọc tin nhắn chủ động

Thiết lập cấu hình session

Giới hạn số lượng session

Tích hợp Youtube vào Omni

Thêm và chuyển Agent hỗ trợ nhiều page cùng một lúc

Cho phép gửi nhiều ảnh cùng một lúc

Nhanh chóng và tiết kiệm thời gian

Hiển trị trường trách → lọc tìm kiếm theo email, theo tên

Trường khách hàng liên quan

Hiển thị chi tiết và cụ thể giúp dễ dàng tìm kiếm và quản lý

Thêm trường thông tin giao dịch trên Call Popup

Thêm trường thông tin giao dịch vào mẫu Email/SMS

Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Setting giao diện Lead/Contact/Account

Việc thiết lập giao diện giúp thao tác dễ dàng hơn, tối ưu năng suất làm việc

Setting thông báo nhắc nhở yêu cầu gọi lại

Xử lý ticket trước đó → nhắc nhở xử lý, nhắc nhở phản hồi,… → tránh việc nhỡ ticket, tối đa năng suất Agent

Cập nhật quy luật phân công theo nhóm

Chọn nhóm cần phân công từ bộ lọc và tiến hành chọn người chịu trách nhiệm