Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM

Tính năng Shared Mailbox

Tích hợp trực tiếp (Share Mailbox) email về Website thay vì Forward email như trước đây (Mailgun)


Omnichannel

Tích hợp Telegram vào Omnichannel

Đa dạng kênh bán hàng và thuận tiện cho người dùng


Thêm Tab lưu trữ hình ảnh

Đa dạng thông tin lưu trữ 


Một số điều chỉnh

Quy luật phân công tuần tự sau khi Re-assigned Session

Hệ thống sẽ phân công tự động sau khi kết thúc 1 vòng lặp member → giúp tăng năng suất nhân viên


Cấu hình “Thay đổi người phụ trách khi chưa trả lời”

Hệ thống phân công lại session & chuyển phụ trách Lead/Contact/Account sau khi vượt quá thời gian thiết lập sẵn trước đó → tối đa tỷ lệ phản hồi


Giao diện “Quản lý nhân viên”


Giao diện trang “Bảng tổng hợp kinh doanh”


Bổ sung một số trường thông tin

Trường thông tin “Chia sẻ” cho danh sách Lead/Contact/Account

Thông tin khách hàng đảm bảo được đồng bộ một cách tốt nhất


Trường thông tin Website/Mạng xã hội để check trùng khi tạo Lead/ Contact/Account

Đảm bảo dữ liệu khách hàng không trùng lặp, việc theo dõi, chăm sóc khách hàng đạt được kết quả tốt nhất


Hiển thị icon cho từng Mạng xã hội


Trường tùy chỉnh Number Currency trong giao diện Giao dịch

Theo dõi trị giá giao dịch dễ dàng và hiệu quả


Cho phép Ẩn/Hiện phần chọn Sản phẩm/Combo trong Setting giao diện Giao dịch

Giao diện linh động, dễ dàng theo dõi và sử dụng thuận tiện


Thay đổi sang giao diện dạng lịch khi chọn trường thông tin dd/mm/yyyy

Dễ dàng thao tác đồng thời việc cập nhật thông tin khách hàng được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả


Thêm bộ lọc “Ngày cập nhật”; “Số tiền chưa thanh toán” trong giao diện Giao dịch

Thuận tiện cho việc tìm kiếm, đồng thời nắm rõ thông tin về khách hàng hơn


Thêm hành động gửi ZNS cho Automation

Đáp ứng nhu cầu tương tác khách hàng một cách tốt nhất


Báo cáo NPS: Cuộc gọi, Omni, Tickets

Giao diện báo cáo NPS trở nên đa dạng hơn

tải ứng dụng mobile crm của antbuddy.
Tìm-hiểu-thêm-về-AntBuddy