Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM & Mobile App trong tháng 03/2023. 

[Lead/Contact/Account] Lịch sử thông tin thay đổi khi import

Kiểm tra trùng khi import Telesale

Báo trùng khách hàng ở các chiến dịch khác trong thời gian 

 

Module quản lý coupon

Phân phối số lượng chiến dịch cho Tư vấn viên

Bộ lọc ngày kết thúc trong danh sách đơn hàng

Module quản lý coupon

Nút gửi coupon trên Call Popup

Tab lịch sử mã Coupon

Kết nối Google Data Studio

Giao diện lượt nhỡ của Agent