Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM trong tháng 02/2023. 

Thêm trường thông tin hiển thị trong danh sách từng đơn hàng

Thêm "Danh mục" tại tab Sản phẩm

Thêm “Danh mục” vào tab Sản phẩm trong phần Chi tiết từng đơn hàng → Nhận biết, theo dõi và quản lí từng loại sản phẩm dễ dàng hơn.

Thêm doanh số sản phẩm và Báo cáo sản phẩm giao dịch

Bổ sung mẫu báo giá

Mẫu báo giá có thể customize các chỉ số theo nhu cầu của khách hàng dựa trên 3 mẫu sẵn.

 

Thiết lập thời gian giao hàng

Đính kèm file cho khách hàng

Lời chào ngoài giờ làm việc tại Hội thoại đa kênh

Thiết lập tin nhắn tự động thông báo khách hàng biết hiện đang ngoài giờ làm việc. 

 

Thiết lập đổi tên Menu

Tại Menu cho phép tuỳ chỉnh tên các trường → Phù hợp với sản phẩm, dịch vụ 

Sao chép chiến dịch Telesale