Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM trong tháng 01/2023. 

Hiển thị trường thông tin sản phẩm tại "Đơn hàng"

Thêm nút chức năng cho khách hàng

Tại đây, khách hàng có thể gọi điện, nhắn tin và gửi email một cách nhanh chóng. 

 


Thêm nút gọi khách hàng


Giao diện chỉnh sửa thông tin đơn hàng


Đồng bộ hoá đơn từ KOV - CRM


Thiết lập "Phiếu sự vụ" dành cho khách hàng B2B

Hướng dẫn chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1o-itla6rmQSeEF6HI40yj_nVMpe2gPZi/view