AntCRM – Phần mềm Quản trị & Chăm sóc khách hàng Đa kênh tối ưu cho Chuỗi

1. Tính năng Xóa và Ẩn bình luận Facebook cho member

▪️ Tính năng này giúp Owner phân quyền cho member được phép Xóa hoặc Ẩn bình luận facebook trong Omni.

Xem chi tiết tại: AntCRM – Hướng dẫn thêm tính năng Xóa và Ẩn bình luận facebook cho member (antbuddy.com)

2. Thay đổi giao diện Omni Facebook.

▪ Cho phép điều chỉnh giao diện Omni Facebook phù hợp với Agent.

Xem chi tiết tại: AntCRM – Hướng dẫn thay đổi giao diện Omni Facebook (antbuddy.com)

3. Thêm tính năng Nhận/Dừng Nhận session trong Omni

▪️ Thêm nút Nhận Chat/Dừng Nhận Chat trong Omni. Nút này cho phép user nhận hoặc dừng nhận session trong Omni.

Xem chi tiết tại: AntCRM – Thêm tính năng Nhận/Dừng Nhận session trong Omni (antbuddy.com)

4. Tích hợp Nhanh.vn
 • Tạo đơn hàng sang Nhanh.vn
 • Đồng bộ khách hàng từ Nhanh.vn
 • Đồng bộ trạng thái đơn hàng từ Nhanh.vn

Phiên bản App Mobile – AntRing

 • Android 1.1.8
 • iOS 1.1.6
Một số cập nhật mới như:
 • Cập nhập một số giao diện mới
 • Cho phép hiển thị, ẩn, lưu mật khẩu khi đăng nhập
 • Cập nhập lại mật khẩu nếu quên
 • Cho phép người dùng chọn công ty khi đăng nhập
 • Giữ thông tin của người dùng sau khi đăng xuất
 • Cho phép chuyển qua tài khoản khác tại màn hình đăng nhập

Tải ứng dụng trải nghiệm ngay: https://www.antbuddy.com/tai-ung-dung

Link đăng ký: Trải nghiệm 15 ngày miễn phí Phần mềm Omnichannel CRM + Call Center cho Chuỗi tại: http://bit.ly/antbuddy-dang-ky-demo-mien-phi


AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng Đa kênh hợp nhất cho Mô hình Chuỗi

 • Chăm sóc khách hàng Đa kênh
 • Quản lý bán hàng Đa kênh
 • Call Center cho Chuỗi
 • Khách hàng thân thiết
 • Omnichannel Chat
 • Marketing Automation
 • Tổng đài Cloud cho SMEs