Một số tính năng mới:

Tích hợp với Nhanh.vn:

 • Hỗ trợ tự động đồng bộ dữ liệu khi tích hợp Nhanh.vn.
 • Tạo giao dịch với coupon trên CRM, đồng bộ giao dịch qua Nhanh.
 • Đơn hàng tạo từ CRM, tự động đồng bộ qua Nhanh.
 • Đơn hàng từ Nhanh sẽ tạo giao dịch trên CRM với kênh bán đồng bộ từ Nhanh.

Giúp thao tác nhanh hơn với:

 • Cập nhật nút gọi nhanh trong trong chi tiết của 1 giao dịch.
 • Thêm contact vào account nhanh chóng bằng nút Thêm Vào Account.
 • Tab Giao Dịch trong FORM khi thực hiện Telesale.
 • Thêm tính năng gọi bằng CallBar App cho Lead/Contact/Account
 • Thiết lập trường thông tin hiển thị của popup telesale..
 • Thêm bộ lọc Loại Hỗ Trợ cho báo cáo Omni.

Quản lý tiện lợi với:

 • Tab Bán Hàng trong báo cáo giao dịch không hiển thị data.
 • Status user không được cập nhật là online/offline sau khi login/logout.
 • Thêm nút Lịch Sử Session trong Omni.
 • Thêm link bình luận facebook trong tin nhắn sau khi agent trả lời bình luận của khách hàng.
 • Quyền thiết lập SMS cho user admin.
 • Quyền thiết lập POS cho user admin.
 • Thêm tính năng gọi bằng CallBar App cho Lead/Contact/Account.
 • Thiết lập cơ chế hiển thị thời gian cho session OMNI.
 • Thêm đối tượng OMNI trong quy luật phân công.

Đổi tên & thêm một số giao diện

 • Thay tên Kite Chat thành Live Chat.
 • Đổi tên menu SMS thành Tích hợp SMS.
 • Đổi tên menu Module tích hợp thành Tích hợp POS.
 • Thêm trường thông tin số lần gọi ra ở trang Tổng quan trong chiến dịch Telesales.
 • Thêm các trường thông tin import danh sách thuê bao của chiến dịch Telesale.
 • Thêm chức năng tạo danh sách mẫu trạng thái chung cho Telesales.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: Home – Hướng dẫn sử dụng (antbuddy.com)

AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng Đa kênh cho Chuỗi.

 • Chăm sóc khách hàng Đa kênh
 • Quản lý bán hàng Đa kênh
 • Call Center cho Chuỗi
 • Khách hàng thân thiết
 • Omnichannel Chat
 • Marketing Automation
 • Tổng đài Cloud cho SMEs