1. Một số tính năng mới trên Website

1.1 Tạo chiến dịch ZNS trực tiếp trên AntCRM

ZNS là viết tắt của Zalo Notification Service, đây là dịch vụ tin nhắn tiện ích nằm trong giải pháp Official Account (OA) của Zalo giúp Doanh nghiệp tăng cường khả năng cung cấp thông tin tới khách hàng.

AntCRM cho phép DN tích hợp và thao tác trực tiếp trên phần mềm CRM.

Link hướng dẫn chi tiết: AntCRM – Hướng dẫn khởi tạo chiến dịch ZNS (antbuddy.com)

2. Một số tính năng mới trên Mobile App

2.1 Call popup – Gọi hiển thị thông tin của số điện

Trước tiên, kiểm tra phiên bản Mobile App đã cập nhật phiên bản 2.4.0 hay chưa.

Để thực hiện phần Pop-up, ta vào phần “Thông tin người dùng” -> Chọn mục “ POPUP thông tin người gọi” ở phần cấu hình CRM, sau đó chuyển thanh hoạt động.

  • Có 2 chế độ Pop-Up: Tự động và Bằng tay.

Điểm khác biệt là khi cuộc gọi ra hay vào Pop-Up sẽ tự động hiển thị (chế độ tự động) hoặc phải thêm thao tác bấm vào icon “account” để mở (chế độ bằng tay).

Thông tin bao gồm:

  • Thông tin cơ bản: Tên, SĐT, Mã khách hàng, Email, Ghi chú đã lưu trên CRM
  • Lịch sử cuộc gọi 
  • Thông tin giao dịch: xem lịch sử giao dịch và tạo giao dịch trực tiếp trong lúc gọi điện.
  • Phiếu: xem lịch sử chăm sóc khách hàng và tạo phiếu trực tiếp.

2.2 Thêm chức năng cài đặt nhận thông báo

Cho phép người dùng nhận các thông báo cần thiết của hệ thống, tránh trường hợp quá nhiều thông báo không cần thiết đến các bộ phận không liên quan.
This image has an empty alt attribute; its file name is Tải-ứng-dụng.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Tìm-hiểu-thêm-về-AntBuddy.png