AntCRM – Phần mềm Quản trị & Chăm sóc khách hàng Đa kênh tối ưu cho Chuỗi.

This image has an empty alt attribute; its file name is note-release-2-1024x1024.png

1. Điều chỉnh thiết lập chia sẻ Tôi và nhóm thành multichoice

Cho phép chia sẻ dữ liệu với các nhóm, bộ phận liên quan.

2. Thêm nút Click2call trong detail Giao dịch

Cho phép Agent gọi điện thoại trực tiếp trong Contact mà không cần phải nhập lại số điện thoại.

3. Thêm button Thêm Vào Account cho trang Contact

Cho phép Agent thêm các trường thông tin nhanh chóng: account, nhãn, thiết lập chia sẻ,… ở ngay giao diện tổng.

4. Điều chỉnh các trường thông tin của setting giao diện Ticket thành required/optional

Hướng dẫn chi tiết: https://huongdan.antbuddy.com/kb/antcrm-thiet-lap-cac-truong-thong-tin-bat-buoc-trong-ticket

5. Thêm tab Giao Dịch trong FORM khi thực hiện Telelsale 

Agent có thể nhập liệu thông tin trực tiếp giao dịch trên AntCRM khi thực hiện Telesales

6. Thêm trường thông tin số lần gọi ra ở trang Tổng quan trong chiến dịch Telesales

7. Thêm đối tượng OMNI trong quy luật phân công

8. Thêm thiết lập cơ chế hiển thị thời gian cho session OMNI

Hướng dẫn chi tiết: https://huongdan.antbuddy.com/kb/antcrm-them-thiet-lap-co-che-hien-thi-thoi-gian-cho-session-omni

9. Thêm setting gọi bằng callbar app cho Lead/Contact/Account

10. Thêm button đánh dấu là chưa đọc cho Zalo và LiveChat

11. Thêm nút Nhận Chat/Ngưng Nhận Chat cho user phụ trách kênh chat FB/Zalo/Kite


AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng Đa kênh cho Chuỗi.

  • Chăm sóc khách hàng Đa kênh
  • Quản lý bán hàng Đa kênh
  • Call Center cho Chuỗi
  • Khách hàng thân thiết
  • Omnichannel Chat
  • Marketing Automation
  • Tổng đài Cloud cho SMEs