Hãy để dữ liệu quyết định

Với phân tích thời gian thực, doanh nghiệp của bạn có những công cụ để đo lường và thấu hiểu các hoạt động liên quan cuộc gọi.
Truy cập đến các Agent, phòng ban và hiệu suất cuộc gọi cho phép bạn đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa hỗ trợ của bạn.

Agent bận? Không cần lo lắng
Các tính năng nâng cao như cuộc gọi tuần tự và điều hướng cuộc gọi giúp chắc chắn rằng các cuộc gọi không bao giờ rơi vào tình trạng không được trả lời.
Quản lý các cuộc gọi theo nhóm cho phép nhóm của bạn phục vụ nhiều khách hàng hơn và đảm bảo khách hàng hài lòng cao hơn