"Giao tiếp dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, vui hơn"

Chat nhóm AntBuddy có mọi thứ bạn cần, tất cả trong một
– Tạo và quản lý nhóm theo dự án, công việc hoặc tác vụ
– Nhắn tin trong nhóm, nhắn tin riêng, họp hội thoại và gọi riêng
– Chia sẻ và quản lý dữ liệu theo chủ đề liên quan
– Lưu trữ mọi thông tin và dữ liệu quan trọng trên một công cụ tin cậy
– Đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị
– Tích hợp với các ứng dụng Trello, Wunderlist, Github, Gitlab, Jira, Twitter, MailChimp

Đơn giản hóa việc giao tiếp nhóm

Lưu trữ mọi thông tin trao đổi và mọi dữ liệu quan trọng
Giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn
Tạo và quản lý nhóm theo dự án, công việc
Liên lạc dễ dàng với mọi người bằng tin nhắn riêng, tin nhắn nhóm
Đánh dấu những câu trích dẫn
Ghim đánh dấu quan trọng
Bạn có thể lưu lại dòng chat, file khi cần thiết
Chuyển tiếp nội dung đoạn chat cho bất kỳ thành viên nào, nhóm nào